Liên hệ shop: https://www.dadoli.com

Địa chỉ: Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 09.8968.1767 – Hotline: 03.3935.3939

 Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/TuiXachThoiTrang.GiayThoiTrang.Dadoli